Hvordan kan du forebygge og avdekke misligheter?

Foretak, kommuner og andre virksomheter taper betydelige beløp hvert år på ulike former for misligheter og økonomisk kriminalitet. Det viktigste er å forebygge, men det hjelper også å vite hvordan du kan avdekke hendelsesforløp når mistanken vekkes.

Under seminaret vil Erling Grimstad gjennomgå anerkjente tiltak for å beskytte virksomheten mot økonomisk kriminalitet. Han vil også gjennomgå måter undersøkelser bør foretas på for å avsløre misligheter i praksis.

Les mer og meld deg her

Trophy

30 minutter om automatisert kontroll av betalinger och leverandører

Bestill et møte