Halvparten av kommunene ble utsatt for svindel i fjor

Risikoen for misligheter og ulike former for økonomisk kriminalitet er tydeligvis stor i kommunesektoren. Opinion gjennomførte en spørreundersøkelse om økonomisk kriminalitet i kommuner og fylkeskommuner på vegne av Inyett og Advokatfirmaet Erling Grimstad AS. Toppledere i kommunene forteller om høy risiko og hvilke tiltak de har iverksatt for å forebygge svindel, misligheter og andre former for økonomisk kriminalitet.

Fredag 30. oktober arrangerer Inyett, sammen med Advokatfirmaet Erling Grimstad AS et webinar, hvor Erling kommenterer funn fra undersøkelsen i 2020, der 100 respondenter besvarte spørsmål om risikoen for svindel og andre former for økonomisk kriminalitet.

Se webinariet gratis her!

Med utgangspunkt i de anslagene myndighetene selv opererer med, kan omfanget av svindel, misligheter og andre former for økonomisk kriminalitet utgjør 5 - 10 % av kommunesektoren frie inntekter. Dersom vi legger til grunn det laveste anslaget på 5 %, utgjør dette et årlig økonomisk tap for kommunene på ca 20 milliarder kr.

Under seminaret vil Erling Grimstad presentere funnene fra undersøkelsen i 2020 og beskrive hvilke tiltak ledere forteller at de har iverksatt for å beskytte seg mot slike uønskede hendelser. Erling vil også gi en oversikt over anbefalte forebyggende tiltak for å beskytte kommunen mot svindel og ulike former for økonomisk kriminalitet.

Last ned undersøkelsen her (PDF)

Klikk for å teste!

Opprett konto gratis for å teste!

*bare tilgjengelig på svensk

Bestill en tid for spørsmål