Mislighetsundersøkelse: Økonomisk kriminalitet i kommuner og fylkeskommuner

30. oktober 2020 hadde vi besøk av Erling Grimstad fra advokatfirmaet Erling Grimstad, som snakket om mislighetsundersøkelsen økonomisk kriminalitet i kommuner og fylkeskommuner.

Klikk for å teste!

Opprett konto gratis for å teste!

*bare tilgjengelig på svensk

Bestill en tid for spørsmål