Bergen Kommunes digitale reise mot bedre kontroll

Basert på statistikk fra 50 millioner analyserte transaksjoner, gjennomføres det daglige leverandørutbetalinger som innebærer kostbare feil, store risiki og unødvendige administrative prosesser for din organisasjon.

Det handler blant annet om feilbetalinger, avvik, manglende avtaleoppfølging og trofasthet mot leverandører, korrupsjon eller at betalinger gjennomføres til falske selskap.

Velkommen til å se webinaret om Bergen kommunes digitale reise mot bedre kontroll innenfor fagområdet Inngående faktura sammen med Monica Ure, Avdelingsleder og Erling Veseth, Fagleder ved Lønns- og regnskapssenterets Utviklingsavdeling i Bergen kommune.

Sammen med Inyetts ekspert Oskar Fyrgård deler vi på innsikter og erfaringer innen området, og Bergen kommunes aktive arbeid for økt intern kontroll med digitale verktøy.

 

Klikk for å teste!

Opprett konto gratis for å teste!

*bare tilgjengelig på svensk

Bestill en tid for spørsmål