Norsk næringsliv vitner om problemer rundt svindel, hvitvasking og korrupsjon.

NorSIS, Norsk senter for informasjonssikring, mener at direktørsvindel, som kalles "VD-bedrägeri" i Sverige, er en av de største truslene mot norske bedrifter i dag1. Så mange som 7 av 10 offentlige virksomheter oppgir at de en eller annen gang har tatt imot en tradisjonell falsk faktura2, og 1 av 3 private virksomheter mener at de en eller annen gang har vært utsatt for eller har hindret intern svindel.

Til tross for dette viser de fleste undersøkelser at norske virksomheter er mer bekymret over sin egen kjernevirksomhet enn å sikre prosessene sine mot svindel. På en hektisk dag er det ikke vanskelig å forstå. Antall bedriftskonkurser økte med nesten 10 % fra 2017 til 2018.

Norge ligger på sjuende plass, bak Danmark, Sverige og Finland i Transparency Internationals velkjente rapport om korrupsjon, Corruption Perceptions Index 20183.
Men å tilhøre toppen betyr ikke å være fri for korrupsjon. Bare ett av de sju landene i toppen, Sverige, får en høy poengsum fordelt på 11 kategorier når det er snakk om effektivitet i forbindelse med hvitvasking. (Men dette resultatet vet vi at det kan stilles spørsmål ved, etter at det nylig ble oppdaget tilfeller av hvitvasking her også).

I de skandinaviske landene finnes det også mange store internasjonale bedrifter som eksporterer store volumer av varer og tjenester, og dette fører til økt problematikk rundt bestikkelser som ikke identifiseres, undersøkes eller straffes.

Både offentlige og private virksomheter i Norge vitner om problematikken rundt ekstern risiko som svindel, hvitvasking og korrupsjon, men også om risiko for feilbetalinger som kan knyttes til mangelfulle prosesser og menneskelige feil i en hverdag der ting tvinges til å gå raskere og blir mer digitalisert.

I Sverige har så godt som alle kommuner, sammen med kommunale selskaper, landsting og myndigheter, samlet seg bak en tjeneste for automatisert kontroll av leverandørbetalinger for å unngå ekstern risiko, avvik og manuelle feil.

Nå kommer tjenesten til Norge.

http://norsis.no/upload/trusler%20og%20trender%202018-19%20web.pd
NHO, Näringslivets organisation i Norge, 2015.
https://www.transparency.org/news/feature/trouble_at_the_top_why_high_scoring_countries_arent_corruption_free

Klikk for å teste!

Opprett konto gratis for å teste!

*bare tilgjengelig på svensk

Bestill en tid for spørsmål