Kunstig intelligens skal løse fremtidens svindler mot foretak

Fintech-selskapet Inyett bruker AI fra AI-selskapet Oxide til å identifisere fremtidens svindlerselskaper. Fem prosent av et foretaks årlige gevinst anslås tapt til økonomisk kriminalitet og svindel. Nå skal AI brukes til å identifisere mønstre som vi mennesker selv ikke har mulighet til å se.

AI_Model

Before: Datasett med kjente fakta og relasjoner mellom enheter. After: Polychaos øker tilkoblingsmulighetene ved å utforske og oppdage skjulte relasjoner og fakta.


I 2019 har Inyett analysert over 50 millioner transaksjoner som svenske foretak har gjennomført til leverandører i sin P2P-prosess. Sammen med Oxids AI-motor Polychaos er ambisjonen for første gang noensinne å skape prediktive mønstre som blant annet kan synliggjøre svindleratferd allerede før den har funnet sted, og dermed hjelpe foretak med å ta riktige kritiske og etiske forretningsbeslutninger.
Prosjektet ledes av Inyetts tech-squad med erfaring innen utvikling, og AI-eksperter fra Oxide, som har lang erfaring med å bruke AI fra globale foretak som eBay, Vodafone, Starbucks og Panasonic. Prosjektet ble startet i slutten av sommeren og vil pågå til og med 2020.

– AI kan se koblinger som et menneske ikke kan se, siden det ikke finnes noen menneskelig forhåndsbestemte algoritmer, modeller og innsikter, sier Johan Henckel, CTO i Inyett. Ved hjelp av Polychaos AI-motor vil vi oppdage koblinger og forbindelser mellom foretak og transaksjoner som vil forutsi hvordan foretak vil utvikle seg i forhold til markedet.

– Inyett er et spennende disruptivt selskap i en bransje i rivende utvikling. Vi følger med på hva som skjer i Europa med Open Banking og PSD2, der vi ser at vår kompetanse innen AI sammen med Inyetts unike tjeneste skaper mulighet til å utvikle fremtidige løsninger for å identifisere svindelmønstre, avslutter Aksel Stålhand i Oxide.

Prosjektet pågår i høst og forventes å gi resultater i løpet av 2020.

Om Inyett
Inyett endrer måten foretak arbeider på når det gjelder økonomisk sikkerhet og intern kontroll. Gjennom en smart tjeneste automatiserer Inyett kontrollen av betalinger og leverandører og varsler om feil, risikoer, feiltakelser og svindler i organisasjoners utbetalinger. Inyett skaper sikre forretninger og bidrar til et tryggere næringsliv og samfunn, blant annet ved å gjøre deg oppmerksom på feilaktige betalinger, dobbeltbetalinger, bløffakturaer, avvikende betalingsmønstre, interne og eksterne svindler og leverandører som ikke oppfyller dine unike krav.

Om Oxide
Oxides innovative AI-motor, Polychaos, bruker utviklingen i datakraft til å løse de mest komplekse optimaliserings- og datautforskningsproblemene innen en rekke områder, blant annet finans, juss, helse og romfartsteknikk.

Klikk for å teste!

Opprett konto gratis for å teste!

*bare tilgjengelig på svensk

Bestill en tid for spørsmål