Neste generasjons digitale tjenester mot korrupsjon og bedrageri

Fintech-selskapet Inyett, som arbeider med automatisert kontroll av betalinger, og Advokatfirmaet Erling Grimstad, spesialister innen forebygging av økonomisk kriminalitet og rådgivere innen anti-hvitvasking og anti-korrupsjon, inngår et strategisk samarbeid. Formålet er å samarbeide om å skape et trygt og sikkert forretningsklima i Norden.

Fem prosent av det årlige overskuddet til en virksomhet går tapt til økonomisk kriminalitet og bedrageri, ifølge studier. Dette er et stort problem for næringslivet og for samfunnet som vi sammen ønsker å gjøre noe med. Derfor samarbeider vi om utvikling av løsninger som hjelper næringslivet og offentlig sektor til å beskytte seg mot økonomisk kriminalitet.

Oskar Fyrgård, ansvarlig for Inyett i Norge forteller

– Siden Inyett kom til Norge, har vi opprettet nær kontakt med Erling Grimstad, som er en av Nordens mest erfarne rådgiver innen forebygging av økonomisk kriminalitet. Med Grimstad sin erfaring kan vi tilby norske virksomheter en kraftig digital løsning for å forebygge svindel, korrupsjon og andre former for økonomisk kriminalitet. Løsningene er tilpasset både store og små selskaper, kommuner og offentlig sektor.

Erling Grimstad fortsetter,

– Fra vårt kontor i Forskningsparken arbeider vi kontinuerlig med teknologiske løsninger som kan forebygge økonomisk kriminalitet i næringslivet, kommuner og offentlig sektor. Det handler både om å utvikle gode kompetanseløsninger, men også om systemer som kan avsløre mistenkelige mønster ved transaksjoner og betalinger. Inyett har et unikt produkt som passer godt inn i vår strategi om å bruke teknologi som ledd i virksomhetens strategi for å beskytte seg mot svindlere og mot korrupsjon.

– Med hjelp av Inyett, kan vi gjennomføre gode analyser som bidrar til å avdekke uvanlige betalinger, transaksjoner og mistenkelige handlinger. Løsningene kan også benyttes i granskingsarbeid for å avkrefte eller bekrefte mistanker om misligheter og alvorlige feil.

– Det viktigste er selvsagt å forebygge økonomisk kriminalitet. Derfor er løsningen fra Inyett en viktig del av de automatiserte verktøy og prosessene som kan oppdage svindel og misligheter når de pågår, lenge før noen ansatte har oppdaget det.

– Disse teknologiske løsningene er en billig forsikring mot tap som skyldes økonomisk kriminalitet, avslutter Grimstad.

Erling Grimstad (venstre) & Oskar Fyrgård (høyre)

Om Inyett
Inyett endrer måten ansatte jobber på når det gjelder forebygging av økonomisk kriminalitet økonomisk og internkontroll. Gjennom en smart tjeneste automatiserer Inyett kontrollen av betalinger og leverandører og advarer om feil, risiko og bedrageri i virksomhetens betalinger.

Inyett sikrer virksomheten og bidrar derfor til et tryggere næringsliv, blant annet ved å gi informasjon til virksomheten ved uriktige betalinger, dobbelbetalinger, bedragerifakturaer, avvikende betalingsmønstre, interne og eksterne bedragerier og leverandører som innebærer økt risiko for involvering i økonomisk kriminalitet.

Om Erling Grimstad
Vi arbeider hver dag for å hjelpe næringslivet, kommuner, organisasjoner og offentlig sektor med å beskytte seg mot misligheter og alvorlige regelbrudd i og utenfor Norden. Gjennom mer enn 30 års erfaring fra saker om korrupsjon, bedrageri og andre alvorlige regelbrudd vet vi mye om hvordan slike handlinger skjer, hvorfor de skjer og hvordan de kan forebygges og avsløres. Gjennom gransking kan vi ofte avsløre slike forhold. Men, da er det ofte for sent. Det viktigste er å forebygge slike uønskede hendelser og ivareta hensynet til ansatte, eiere, kunder og samarbeidspartnere.

Klikk for å teste!

Opprett konto gratis for å teste!

*bare tilgjengelig på svensk

Bestill en tid for spørsmål