Oppdag illegale bedrifter

Det prates mye om svindelselskaper og bedrifter som kun eksisterer på papiret. Inyett har i flere år jobbet med Ekobrottsmyndigheten og Skatteverket i Sverige for å sette fokus på denne måten å bedrive økonomiske forbrytelser. Det er mange måter å identifisere at et selskap driver ureglementert, men kan være vanskelig å oppdage. Her er noen av metodene som forbryterne bruker.

Dette skal du se etter!
(Eller enda enklere, la oss gjøre det for deg) 

 

Identiske årsrapporter (copy/paste)

Det er fullt mulig å levere en kopi av fjorårets årsrapport, som er identisk med det foregående året. Dette gjøres for å kunne begå svindel og økonomiske forbrytelser, som f.eks. for å få en kredittvurdering selskapet ikke har rett til.

Personell

Det er registrert ansatte i selskapet, men ingen lønnsutbetalinger er rapportert i nøkkeltallene.

Nøkkteltallene

Lave personalkostnader og høye andre kostnader er kombinasjon som bør få varsellampene til å lyse.

Personene bak selskapet

Hvordan eierstrukturen og hvem som har interesser i selskapet har stor betydning for å unngå stor risiko, blant annet når det kommer til hvitvasking og svindel. Hvor mange selskaper er eierne aktive i? Har de mange konkurser bak seg? Hvem er revisor?

Motstridende opplysninger i årsrapporten

Det finnes eksempler på at data i årsrapporten er selvmotsigende, som f.eks. at det opplyses om at selskapet ikke har ansatte, mens posteringer i regnskapet tilsier at det er det.

Utestående moms

Hvis et selskap har inntekter skal det også betales moms (MVA) til Skatteetaten. Det er noe som ikke stemmer dersom et selskap står oppført med salgsinntekter, men ikke har rapportert moms til Skatteetaten.

Lav skattekostnad

Det er verdt å merke seg dersom et selskap oppgir høy omsetning, men lav skattekostnad. Hvor blir pengene av?

Salget øker

Dersom et selskap øker salget betraktelig i løpet kan indikere at noe er rart og fortjener en ekstra sjekk.

Klikk for å teste!

Opprett konto gratis for å teste!

*bare tilgjengelig på svensk

Bestill en tid for spørsmål