Aktuellt

Inyett Insights

Halvparten av kommunene ble utsatt for svindel i fjor

Risikoen for misligheter og ulike former for økonomisk kriminalitet er tydeligvis stor i kommunesektoren. Opinion gjennomførte en spørreundersøkelse om økonomisk kriminalitet i kommuner og fylkeskommuner på vegne av Inyett og Advokatfirmaet Erling Grimstad AS. Toppledere i kommunene forteller om

Läs mer
Økt risiko for svindler mot bedrifter i kjølvannet av Covid-19

Her er bløffmetodene du skal se opp for! Vi lever i en tid der rutinene på økonomiavdelingen settes alvorlig på prøve. Manuelle, uformelle prosesser utfordres når avstanden mellom kolleger endres og blir større. Spontane kontrollspørsmål som ellers er enkle å stille, blir plutselig vanskelige å få

Läs mer
Kunstig intelligens skal løse fremtidens svindler mot foretak

Fintech-selskapet Inyett bruker AI fra AI-selskapet Oxide til å identifisere fremtidens svindlerselskaper. Fem prosent av et foretaks årlige gevinst anslås tapt til økonomisk kriminalitet og svindel. Nå skal AI brukes til å identifisere mønstre som vi mennesker selv ikke har mulighet til å se.

Läs mer
Neste generasjons digitale tjenester mot korrupsjon og bedrageri

Fintech-selskapet Inyett, som arbeider med automatisert kontroll av betalinger, og Advokatfirmaet Erling Grimstad, spesialister innen forebygging av økonomisk kriminalitet og rådgivere innen anti-hvitvasking og anti-korrupsjon, inngår et strategisk samarbeid. Formålet er å samarbeide om å skape et

Läs mer
Oppdag illegale bedrifter

Det prates mye om svindelselskaper og bedrifter som kun eksisterer på papiret. Inyett har i flere år jobbet med Ekobrottsmyndigheten og Skatteverket i Sverige for å sette fokus på denne måten å bedrive økonomiske forbrytelser. Det er mange måter å identifisere at et selskap driver ureglementert,

Läs mer
De vanligste årsakene til dobbeltbetalinger

Vi i Inyett analyserer over 50 millioner transaksjoner fra over 700 selskaper og organisasjoner i Sverige hvert år. Det gir oss mulighet til å finne risikoer, betalingsmønstre og trender som du som jobber med økonomi, regnskap, innkjøp eller bedriftsstyring bør vite om.

Läs mer
Norsk næringsliv vitner om problemer rundt svindel, hvitvasking og korrupsjon.

NorSIS, Norsk senter for informasjonssikring, mener at direktørsvindel, som kalles "VD-bedrägeri" i Sverige, er en av de største truslene mot norske bedrifter i dag1. Så mange som 7 av 10 offentlige virksomheter oppgir at de en eller annen gang har tatt imot en tradisjonell falsk faktura2, og 1 av

Läs mer